Reklamacije

REKLAMACIJE

Organizator (Kavarna Tiskarna) ni lastnik niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih ponudnik ponuja preko spletnega obrazca po znižani ceni. Ravno zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi izdelkov oz. storitev.

Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s promocijskimi proizvodi oz. storitvami, ki jih določa ponudnik, je odgovoren izključno ponudnik oziroma proizvajalec.

Reklamacije so v domeni ponudnika (in ne organizatorja!). Ponudnik bo vsako reklamacijo obravnavali v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Za informacije in reklamacije lahko uporabnik pokliče na telefonsko številko 070/828-787 ali piše na e-naslov: oskrbimo.se@gmail.com.

Uveljavljanje reklamacij ponudnik sprejema v roku 3 dni od predaje oz. prevzema izdelkov, po tem času pa lahko glede na določila zakona o varstvu potrošnikov zavrne reklamacijo.

Ponudnik bo morebitno kupčevo reklamacijo rešil v osmih delovnih dneh, oziroma mu posredoval pisno razlago vzroka še morebitno nerešene reklamacije.

Vse morebitne reklamacije rešujeta izključno kupec in ponudnik v zakonsko določenem reklamacijskem roku. Organizator Kavarna Tiskarna se bo trudil, da bo vse morebitne reklamacije obravnaval resno in poizkušala najti ustrezen način za zadovoljstvo tako kupca kot tudi ponudnika.

Vse spore, ki ne bodo rešeni na ta način, bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.