Pravilnik o zasebnosti

ZAUPNOST PODATKOV

Podatki, ki jih posreduje naročnik, so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001-popr.) in Zakonu o varstvu potrošnikov - ZVPot-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 14/03).

Kavarna Tiskarna d.o.o. zagotavlja, da v nobenem primeru ne bo brez vašega pisnega dovoljenja odstopilo ali odtujilo podatkov, ki ste nam jih zaupali s potrdilom naročila.

Vaši podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004).