Načini plačila

Akcija skupinskega naročanja je namenjena povezovanju kupcev in kmeta oz. pridelovalca. Ob prevzemu blaga vam izdamo tiskan račun, na katerem bodo zabeleženi vsi podatki o nakupu in stroški, s katerimi boste seznanjeni že ob izdelavi naročila. O strošku bo kupec seznanjen pred realizacijo naročila.

Plačilo je možno samo ob prevzemu blaga z gotovino, druge oblike plačila trenutno niso mogoče. Fizične in pravne osebe plačajo z gotovino ob prevzemu blaga (razen izjemoma v prednaročniških akcijah, kjer je to posebej določeno) oz. po predračunu.

Stroški pakiranja gredo v breme dobavitelja oz. kmetije. Stroški pakiranja in embalaže so všteti v ceno.

Organizator ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca ali partnerske kmetije.