Eržen, kmetija

KMETIJA ERŽEN

Kmetija Eržen in sirarnica Rožnik

Kmetija je stara blizu 300 let, nekdaj so bile Dravlje prva vas na Gorenjskem - pozneje se je Ljubljana širila in Dravlje z kmetijo so bile hitro utesnjene. Zato smo kmetijo L. 2000 preselili iz urbanega okolja v smeri Podutika za Rožnikom. Smo v neokrnjeni naravi v dolini med Podutikom in Rožnikom. Za kvalitetno mleko potrebujemo kvalitetno krmo, pridelava le te se začne že v zemlji z ohranjanjem rodovitnie in žive prsti. Že 10 let smo člani Biodinamičnega društva AJDA - Sostro, kjer pridobivamo biodinamične preparate, s katerimo ohranjamo rodovitnost in živost tal. Smo samooskrbna kmetija, saj vso krmo za živali pridelamo sami. Travnike kosimo za seno, na poljih nam raste koruza, ječmen, pšenica in krmni grah.

Pohvalimo se lahko z desetimi zlatimi priznanji za kakovost izdelkov. Mlečni izdelki so narejeni iz nehomogeniziranega mleka. Lahko so delno posneti ali polnomastni. Vsi izdelki so narejeni iz domačega mleka - OD NJIVE DO IZDELKA, ki ga molzemo dvakrat dnevno, nato pa ga predelamo po tradicionalnem postopku (brez konzervansov in gensko spremenjenih organizmov.

V tej kategoriji ni nobenih proizvodov