Ekipa

OSKRBIMO LJUBLJANO

Popeljimo našo državo na pot 100% prehranske samooskrbe. Začnimo tam, kjer je naša samoskrba najmanjša - v Ljubljani.

Slovenija pridela le okoli 35% prehrane za svoje potrebe, na nekaterih področjih še manj, so pa tudi področja, kot je recimo živinoreja, kjer je samooskrba skoraj v celoti izpolnjena. V Sloveniji je zelo velik problem tudi zaraščanje obdelovalnih površin, saj se lahko pohvalimo tudi z najmanjšo kvadraturo rodovitne zemlje na prebivalca v Evropi.

Največji problem, premajhne prehranske samooskrbe je, če se pojavi kriza oz naravne nesreče, kot naprimer suša ali poplave, ki lahko prizadanjejo tudi večja področja. Če se to zgodi bomo v teh primerih skoraj popolnoma odvisni od uvoza, kar pa lahko pomeni, da bodo naši državljani lačni.

Vsi se zavedmo, pomena zdrave in zadostne pridelave hrane, saj nenazadnje le ta poleg zdravja, vpliva tudi na družinske proračune. Hrana v tem okviru že dosega več kot 15% celotnih družinskih izdatkov, v prihodnjih letih pa strokovnjaki zaradi podnebnih sprememb, podražitve naftnih derivatov, povečanja števila prebivalcev, ter zmanjšanja površin obdelovalne zemlje pričakujejo občutno povečanje cen hrane na globalnem trgu.

Zato je nujno, da vsaka država in mesto strmi za tem da pridela dovolj za vse svoje prebivalce in tako poskrbi za zdravo in cenovno dostopno hrano. Seveda pa moramo s svojo angažiranostjo k temu cilju prispevati vsi prebivalci, saj je tudi na področjih malih kmetij in vrtičkarstva ogromno možnosti in potenciala.

Prehranska samooskrba je torej temelj zdravega, varnega in kakovostnega načina življenja. Zato je skrajni čas, da se se odločimo in jo skupaj dosežemo.

Ekipa Oskrbimo Ljubljano